༡༩༥༩ ལོའི་ལྷ་སའི་དོན་རྐྱེན།

ddfc9ab6-ff72-452e-a657-230a308f364d
ཕྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོའི་ཟླ ༣ར་ལངས་པའི་ལྷ་སའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གཙོས་བོད་མི་ཁྲི་ལ་ཉེ་བ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ཆེད་ཕེབས་དགོས་ཐུག་པ་རེད། དོན་རྐྱེན་དེ་བོད་དོན་གྱི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་དོན་རྐྱེན་དེའི་སྔོན་དུ། བོད་མིའི་ངེས་མེད་རྒོལ་རྡུང་དམག་འཐབ་ལོ་མང་རིང་བསྟུད་མར་བྱུང་བ་དང་། མུ་མཐུད་ཀློག