བྱེས་བོད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་འོས་བསྡུ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་བླུན་སྒྱུར་དྲིལ་བསྒྲགས།

 

IMG_1523
༣ཚེས ༢༠ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཤིག་ཏུ་འོས་ཤོག་འཕེན་གྱིན་པའི་ཟུར་ཞིག

སྤྱི་ལོ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ ༣ ཚེས ༢༠ ཉིན། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་གཙོ་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཚོ་གནས་བོད་མི་ཚོས་ཉིན་གཅིག་དུས་གཅིག་ལ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལུགས་དམངས་གཙོའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་དམངས་འཐུས་མི་བཅས་བདམས་པ་རེད། ཐེངས་འདིའི་འོས་བསྡུ་དེ་ནི ༧སྤྱི་ནོར ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མི་དམངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་ལས་ཐོན་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ལ་གནང་བའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་དེ་སྲིད་སྐྱོང་འདེམས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག