ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འདེམ་སྲོལ།

16poll_web1-master768.jpg
ལྕམ་ཧེ་ལེ་རེ་དང་སྐུ་ཞབས་ཊི་རུམ་ཕི་གཉིས།

སྤྱི་ལོ ༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ ༡༡ ཚེས ༨ ཉིན། ཨ་རིའི་གདམ་དམངས་ཀྱིས་འོས་ཤོག་གི་ལམ་ནས་སྲིད་འཛིན་གདམ་རྒྱུ་དང་། སང་ལོའི་སྤྱི་ཟླ ༡ ཚེས ༢༠ ཉིན་སྲིད་འཛིན་གསར་བས་དངོས་སུ་ལས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག