གླང་འབྲུག་གི་གར་སྟབས་ལིང་ལིང་གིས་བསྒྱུར། གནའ་དེང་གི་འགལ་ཟླ་རྗེན་རྗེན་དུ་མངོན།

0,,18449571_303,00
རྒྱ་ནག་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གོང་མ་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་དུར་སའི་སྲུང་དམག་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མུ་དྷེ་ལགས།

         རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནཱ་རན་ཌ་རཱ མུ་དྷེ་ཡིས་གང་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ལ་བདམས་རྗེས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་འཚམས་གཟིགས་དང་པོ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་ཉིས་སྟོང་སྔོན་གྱི་གོང་མ་རྒྱལ་བོ་ཐོག་མ་སྒེར་གཅོད་པ་ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གི་དུར་སའི་གྱད་རྟ་ཁྲོད་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། མུ་མཐུད་ཀློག