རྒྱ་ནག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིས་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་བའི་སྟེང “མྱེ་རྒྱག་འཕྲུལ་ཆས” བཀོལ་ཡོད་འདུག

 

237613_img650x420_img650x420_crop
དམག་ལྔ་ཡུ་གུར་བ་གཅིག དེ་རིང་གི་ཞིན་ཅང་།

རྒྱ་ནག་གི་དམག་ཕྱོགས་ཚགས་པར་ཞིག་གིས་ཉེ་ཆར་ཞིན་ཅང་ཨག་སོའུ་བྷེ་ཡེ་ས་ཁུལ་དུ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་མིང་བཏགས་ནས་དམར་གསོད་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཞིབ་མོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག