ཞི་ཅིན་ཕེང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་སྲིད་སྲིད་དབང་ཡང་དར།

CHJRakBUkAAJWxc
ཞི་ཅིན ཕེང་དང་རྒྱ་མིའི་པན་ཆེན་མཇལ་མོལ།

༡༩༨༢ ལོར། ས་རྡུལ་གྱིས་བར་སྣང་ཁེངས་པའི་རྒྱ་ནག་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་ཆུང་དེ་མི་གཉིས་བསླེབས་བྱུང་། གཅིག་ནི་བཙུན་པ་ཧྲི་ཡུག་མེང་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཀྲེང་ཏིང་རྫོང་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དགོན་པ་ཞིག་གཏོར་ཤུལ་གྱི་ཁང་རོ་གྱང་ཆག་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱས། གཞན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་བུ་སྟེ་ཞི་ཅིན་ཕེང་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག