བོད་མི་གཉིས་དང་བོད་ཡིག་གསུམ།

index
ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་དང་སྟོབས་རྒྱལ།

བོད་མི་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ནང་ཞུགས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ་བོད་མའི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་ཀྱང་ཅི་ལ་མིན།

མུ་མཐུད་ཀློག